Organizacje pozarządowe: DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAWY ROŚLIN GMO NA TERENIE POLSKI.

Kilkanaście organizacji pozarządowych wyraziło wspólne stanowisko w sprawie nowego projektu “Ustawy o nasiennictwie”, która jeśli zostanie przyjęta w proponowanym kształcie, może otworzyć Polskę na uprawy roślin modyfikowanych  genetycznie (GMO).

W liście z dnia 8.11.2011 r. zaadresowanym do Prezydenta, Premiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska, czytamy m.in.:

Z treści obowiązującej Ustawy o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 r. wykreślono zapisy Art.5 ust. 4 w brzmieniu: “Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” (Dz.U. z 2003 r. Nr. 137, poz. 1299 z późn. zm.).

Usunięto też zapisy Art. 57 ust. 3 w brzmieniu: “Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Usunięcie tych zapisów umożliwi wprowadzenie do obrotu materiału siewnego GMO, co jest sprzeczne z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP dotyczącym organizmów modyfikowanych genetycznie, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2008 r.

Przy braku zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, braku ich kontroli, monitoringu i rejestracji, spowoduje to nieodwracalne zanieczyszczenie środowiska oraz upraw roślin rolniczych w Polsce. Taki stan prawny złamie jednocześnie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG.

Ustawa spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnego i regionalnego materiału siewnego, a jednocześnie przyczyni się do zniszczenia dorobku polskich naukowców, hodowców, rolników i organizacji rolniczych. To dzięki nim posiadamy własną, różnorodną, przystosowaną do lokalnych gleb i warunków klimatycznych bazę nasion. To dzięki nim mamy bezpieczną i poszukiwaną na rynku żywność.(.…)

(.…) domagamy się:
1. Wstrzymania prac nad projektem ustawy o nasiennictwie do czasu wprowadzenia zakazu uprawy kukurydzy MON810 i ziemniaka AMFLORA na terenie Polski wzorem innych krajów europejskich (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).

2. Natychmiastowego wprowadzenia wyżej wymienionego zakazu na bazie obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie.

3. Szerokich, jawnych, otwartych i dłużej trwających konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie nowego projektu Ustawy o nasiennictwie.

4. Prawa do nieograniczonego obrotu tradycyjnym, regionalnym materiałem siewnym roślin rolniczych, który jest dorobkiem pokoleń rolników i ich wspólnym dobrem. Rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje ziarno i nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i nowych cech. Ich dzieło nie może zostać zaprzepaszczone. (.…)

Całość Listu : Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie nowego projektu “Ustawy o nasiennictwie”

źródło: Koalicja “Polska Wolna od GMO

 

Jedna myśl na temat “Organizacje pozarządowe: DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAWY ROŚLIN GMO NA TERENIE POLSKI.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.