Polska już nie jest wolna od GMO – dziennik.pl

Stan prawny jest jasny: GMO, żywność modyfikowana genetycznie, jest w Polsce zakazana. DZIENNIK ustalił jednak, że rośliny ze zmienionymi genami są u nas uprawiane. Plantacje takie mogą liczyć setki hektarów.

Sprawa wyszła na jaw przypadkiem. W sprawozdaniu zamieszczonym na stronach internetowych z posiedzenia Komitetu Ochrony Roślin (KOR) PAN Uniwersytetu Rzeszowskiego pojawiło się stwierdzenie: „W drodze do Rzeszowa dzięki uprzejmości firmy Monsanto członkowie KOR zwiedzali pola doświadczalne z odmianami kukurydzy, w tym genetycznie modyfikowanej”.

więcej:  Polska już nie jest wolna od GMO – Wiadomości i informacje z kraju – wydarzenia, komentarze – Dziennik.pl.

Artykuł z listopada 2007 roku – oprócz tego,  że w Polsce znajdują się nielegalne uprawy GMO, nad którymi nikt nie sprawuje kontroli, można się z niego dowiedzieć o innych ciekawych rzeczach, np.  o stawkach godzinowych dla naukowców biorących udział w organizowanych przez koncerny biotechnologiczne „dyskusjach” na temat GMO:  Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog i żywieniowiec, precyzyjnie opisuje kulisy szkoleń i sympozjów, które organizują zwolennicy GMO w Polsce.  „Zaproponowano mi udział w dyskusji o GMO. Miałem dostać aż 1600 zł za godzinę prelekcji, ale nie skorzystałem” – mówi Zbigniew Hałat.”  Wielu niestety nie odmawia, trudno się oprzeć….

Zobacz też:

GMO w Polsce. Organizmy genetycznie modyfikowane, a kwestia polityczna. Kto lobbuje za GMO? – ekologia.pl

GMO w Polsce. Czy w Polsce uprawiane są rośliny genetycznie modyfikowane? – ekologia.pl