Pogwałcenie praw człowieka w Argentynie w rezultacie uprawy soi GMO

Argentyńska organizacja pozarządowa Grupo de Refllexion Rural (GRR) oraz założycielka międzynarodowej sieci Aktion GEN-Klage, Christiane Lust przedłożyli Komitetowi ONZ ds. Praw Człowieka raport dotyczący roli rządu Argentyny we wspieraniu produkcji soi modyfikowanej genetycznie (GMO) Roundup Ready.  Raport stwierdza, że wsparcie rządu argentyńskiego dla modelu rolnictwa związanego z uprawą soi GMO stanowi poważne naruszenie ekonomicznych, społecznych i kulturalnych praw mieszkańców Argentyny, rolników oraz pszczelarzy.

Według raportu, niedożywienie, które w przeszłości było w Argentynie zjawiskiem nieznanym —  wzrosło wraz z wprowadzeniem upraw soi modyfikowanej genetycznie do poziomu 17%.  W roku 1970 odsetek ludzi żyjących poniżej poziomu ubóstwa wynosił 5%, w roku 2004  wzrósł do 51%. Spryskiwanie z samolotów upraw soi środkami chemicznymi zniszczyło zbiory rolników i spowodowało śmierć hodowanego przez nich drobiu oraz innych zwierząt.  Wzrósł znacznie odsetek dzieci rodzących się z wadami wrodzonymi.  Ludzie cierpią z powodu bardzo dotkliwych nudności, biegunki, wymiotów i zmian skórnych na skutek kontaktu z rozpryskiwanymi herbicydami.  Pojawiły się zdeformowane, niewłaściwie rozwinięte warzywa,  a jeziora zapełniały się nagle martwymi rybami. (Agrar Info 160 September/October 2008 p. 3). (.…)

Biotechnologia rolnicza przyspiesza zanikanie drobnych gospodarstw rolnych na całym świecie.  Deforestacja, zwiększone zużycie pestycydów,  pozbawianie środków do życia lokalnej ludności i rolników, koncentracja ziemi, praca niewolnicza, ucieczka z terenów rolniczych i wzrastające ubóstwo — to występujące masowo konsekwencje przemysłowego modelu  rolnictwa opartego na  transgenicznej monokulturze. (.…)

żródło: REVIEV number 99 — gmowatch.org oraz

Violations of human rights as a result of GM soy — gmowatch.org

Całość komunikatu prasowego oraz raport przeczytać można tutaj

Zobacz także:

Importowana do Polski transgeniczna soja to łzy argentyńskich matek — marek-kryda.blog.ekologia.pl