Uprawy kukurydzy GMO zagrażają europejskim wodom gruntowym

Badania hiszpańskich naukowców potwierdziły, że środek chwastobójczy glifosat stosowany przy uprawach roślin modyfikowanych genetycznie (GMO),  może przedostawać się do wód gruntowych.

Obecność  glifosatu stwierdzono we wszystkich próbkach wód gruntowych pobranych w 11 różnych miejscach w Katalonii w okresach opryskiwania w latach 2007–2010. Najwyższy średni poziom tego środka występował w rejonach o szczególnie intensywnym rolnictwie z zastosowaniem glifosatu.   W jednym z   miejsc, średnie stężenie glifosatu przekroczyło ponad  czterokrotnie europejski limit zawartości pestycydów w wodzie pitnej, wynoszący maksymalnie  0.1 mikrogramów/l. Średnia koncentracja  glifosatu we wszystkich jedenastu miejscach  podczas czteroletnich badań przekroczyła dopuszczalny limit przynajmniej raz, a średnia roczna w ciągu tego okresu — 21 razy. Najwyższy poziom z jednej próbki odnotowano w 2010 r. z limitem przekroczonym ponad dwudziestopięciokrotnie.

Jak powiedział dyrektor GM Freeze, Pete Riley: “Wyniki badań z Hiszpanii pokazują, że glifosat jest wypłukiwany z ziemi uprawnej i przedostaje się do wód gruntowych —  wprowadzanie na szeroką skalę upraw odpornych na  glifosat stanowi poważne zagrożenie dla ochrony wody pitnej w Unii Europejskiej.(.…) Już samo to, stanowi wystarczający powód do odrzucenia rozpatrywanych obecnie wniosków firm biotechnologicznych o dopuszczenie na terenie UE upraw roślin modyfikowanych genetycznie. (.…) Doświadczenie z USA pokazuje, że chwasty na polach, na  których uprawiana jest modyfikowana genetycznie kukurydza wykształcają szybko odporność na glifosat.  Z pewnością tak samo stanie się w Unii Europejskiej, jeśli uprawy te zostaną zaakceptowane. (.…) Unia Europejska powinna wziąć pod uwagę te nowe informacje i zabronić uprawy roślin odpornych na glikosfat. Należy inwestować w nie-chemiczne i nie-GMO metody kontroli chwastów stosowane w rolnictwie ekologicznym”.

źródło: gmwatch.eu

Raport z badań hiszpańskich naukowców: http://www.springerlink.com/content/wr7076553543755w/

 

zobacz także:  Używany do ochrony roślin GMO  środek chwastobójczy Roundup zabójczy dla ludzkich komórek

2 myśli na temat “Uprawy kukurydzy GMO zagrażają europejskim wodom gruntowym”

  1. Glifosat jest pestycydem powszechnie używanym w rolnictwie m. in. w Polsce nie tylko do upraw GMO.

Możliwość komentowania jest wyłączona.