18 kwietnia — publiczne wysłuchanie w sprawie ustawy o nasiennictwie i upraw GMO w Polsce

Posłowie połączonych komisji rolnictwa i ochrony środowiska zdecydowali 15 marca b.r., że 18 kwietnia o godz. 11 w Sejmie odbędzie się publiczne wysłuchanie w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie, który dotyczy m.in. roślin genetycznie modyfikowanych.

Przed głosowaniem poseł Dariusz Bąk (PiS) uzasadniał, że wysłuchanie publiczne ws. projektu jest niezbędne po to, żeby wszystkie zainteresowane strony mogły się wypowiedzieć w sprawie tak ważnego problemu, jakim jest GMO. Za publicznym wysłuchaniem opowiedziało się 21 posłów, a przeciw — 20.

Sejm RP wzywa rząd do niezwłocznego podjęcia energicznych działań zmierzających do poinformowania Komisji Europejskiej i wszystkich państw Unii Europejskiej, że Polska, zgodnie z obowiązującym prawem i obecną wiedzą naukową, jest i ma pełne prawo być w przyszłości, strefą wolną od Genetycznie Modyfikowanych Organizmów w zakresie hodowli roślin i zwierząt” — brzmi fragment uchwały autorstwa posłów PiS.

W projekcie uchwały znajduje się też stwierdzenie, że działania części biurokracji Komisji Europejskiej i nacisk grup biznesu, zmierzające do otwarcia Polski na GMO, łamią prawo międzynarodowe . — Polska to unikatowy kraj pod względem zasobów przyrodniczych, a GMO może to zniszczyć — podkreślił Szyszko podczas konferencji prasowej w Sejmie.

18.03.2012.

źródło: naturalnegeny.pl