GMO: 10 lat bawełny Bt w Indiach — niezgodna z prawdą reklama i fałszywe obietnice

Opublikowany dzisiaj  specjalny raport Koalicji na rzecz Indii Wolnych od GMO  (Coalition for GM-Free India) wykazuje na podstawie oficjalnych danych instytucji rządowych, że krzykliwa reklama wokół mającej zrewolucjonizować produkcję bawełny w Indiach, jej odmiany Bt  (GMO),  z całą pewnością okazała się fałszywa. Raport przedstawiony został w czasie konferencji prasowej w przededniu rocznicy oficjalnego dopuszczenia bawełny  Bt na rynek indyjski.

Analiza danych z ostatnich 10 lat zaprzecza twierdzeniom zwolenników upraw GMO —  o ogromnym wzroście plonów i znacznym zmniejszeniu zużycia pestycydów. Raport obnaża jasno ciemne strony historii bawełny Bt — stagnację w plonach, uodpornienie się na chwasty i nowe odmiany  chwastów,  choroby roślin, wzrost nakładów finansowych, a także epidemię tragicznych samobójstw rolników w rejonach, gdzie jest masowo uprawiana.

W obliczu przyjmowanej bezkrytycznie przez rząd i ustawodawców kampanii promocyjnej przemysłu biotechnologicznego Koalicja oświadczyła; “To jest sygnał do przebudzenia dla rządu, parlamentarzystów, decydentów, organizacji rolniczych i mediów, którzy powinni przyjrzeć się dokładnie kryzysowi w strefach uprawy bawełny  i ponownie krytyczne ocenić 10 lat jej odmiany Bt.  Rząd powinien zaprzestać promocji bawełny  Bt i aktywnie informować rolników o jej nieprzydatności i zagrożeniach.”

Po 10 latach uprawy bawełny  Bt uprawiający ją indyjscy rolnicy doświadczają głębokiego kryzysu.  W rejonach jej uprawy tysiące z nich popełnia samobójstwa nie mogąc zapewnić bytu rodzinie. Szacunkowe dane rządu stanu Andhra Pradesh mówią o spadku plonów na 71% areału 4 700 0000 akrów obsianych w 2011 roku kukurydzą Bt. Prawie 2,5 miliona farmerów poniosło straty w wysokości ponad 300 bilionów rupii. W stanie Maharashtra kryzys bawełniany zmusił rząd do podjęcia bezprecedensowej decyzji o przeznaczeniu 200 bilionów rupii na odszkodowania (szacunkowe straty są pięciokrotnie wyższe.) Szacunkowa wielkość produkcji bawełny musiała zostać obniżona, pomimo znacznego zwiększenia areału jej upraw.

Współprzewodniczący Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (ASHA), Kiran Vissa powiedział: “Rzeczywiste zwiększenie plonów w ubiegłej dekadzie (z 278 kg/ha do 470 kg/ha) nastąpiło w latach 2000–2001 do 2004–2005, tj. w czasie gdy areał bawełny  Bt osiągnął zaledwie 5,6% całkowitego areału bawełny w Indiach.  Od lat 2005–2006 do 2011–2012, gdy powierzchnia upraw bawełny  Bt wzrastała przekraczając w końcu 90% całkowitej powierzchni upraw bawełny, wzrost plonów uległ zahamowaniu —  zwiększyły się one jedynie z 470kg/ha do 481kg/ha.  Stabilny okazał się wzrost plonów bawełny  nie-GMO, będący skutkiem czynników takich jak: wykorzystanie świeżej ziemi uprawnej, rozwój systemu nawadniania i zastosowanie dających wysokie plony hybryd.” Raport odnosi się również do wypowiedzi dyrektora Central Institute of Cotton Research (CICR), dr. K.R. Kranthi:  “Głównym źródłem niepokoju inwestorów jest zatrzymanie wzrostu  wydajności na poziomie średnio  500 kg z hektara przez ostatnich 7 lat.  Wydajność pozostaje taka sama i nie zmienia się pomimo wzrostu areału bawełny Bt z 5,6% w roku 2004 do 85% w 2010.”

Jeśli chodzi o ochronę przed szkodnikami badania naukowe i komunikaty korporacji pokazują, że docelowy bawełnowiec (bollworm) rozwinął tolerancję na kukurydzę Bt,  i jednocześnie pojawniły się inne szkodniki, takie jak mączliki (mealy bugs and whiteflies) ,   do tej pory nie postrzegane jako poważne zagrożenie. Poziom zużycia pestycydów powrócił do poziomu sprzed uprawy bawełny Bt już po pierwszych trzech latach. Dane  Zarządu Ochrony Roślin (Directorate of Plant Protection) z sześciu stanów w których areały upraw bawełny Bt są największe, pokazują wzrost zużycia pestycydów we wszystkich z nich, za wyjątkiem stanu Andhara Pradesh, gdzie zużycie pestycydów zmalało, prawdopodobnie na skutek skutecznej kampanii rządowego programu Non Pesticidal Management (NPM). W stanie o największej powierzchni upraw bawełny Bt —  Maharasthra, nastąpił gwałtowny wzrost użycia pestycydów —  z 3198 MT w latach 2005–2006 do 4639 MT w latach 2009–2010. W skali narodowej, nawet w czasie największej ekspansji upraw bawełny Bt zużycie pestycydów zwiększyło się o 10%. Działo się tak pomimo zastosowania w tym okresie o wiele silniejszych pestycydów za pomocą tzw.  opryskiwania małoobjętościowego, co powinno zmniejszyć ostateczny wynik. Pokazuje to, że technologia Bt nie rozwiązuje problemu pestycydów —  w najlepszym wypadku zmniejsza ich zużycie jedynie czasowo w odniesieniu do docelowego szkodnika. W tym samym czasie przeprowadzone na szeroką skalę programy z zastosowaniem  całkowicie eliminujących użycie pestycydów  metod NPM zakończyły się sukcesem.

Oficjalne dane świadczą o tym, że bawełna Bt wymaga większych nakładów  pod względem nawozów sztucznych  oraz nawadniania,  i jest szczególnie wrażliwa na niedobory wody w okresie szczytu okresu upałów.  Po wprowadzeniu bawełny Bt koszty upraw znacznie wzrosły, w wyniku czego stały się one ryzykowne dla rolników i wielu z nich doprowadziły do zadłużenia.  Raport Koalicji krytykuje także nieprawdziwą i nieetyczną reklamę stosowaną przez przedsiębiorstwa takie jak Mahyco-Monsanto. Reklamy tej firmy zostały wcześniej w tym roku zabronione przez Advertising Standards Council of India.

Jan Skoczylas

Na podstawie: gmwatch.org, indiagminfo.org

Cały raport: http://indiagminfo.org/wp-content/uploads/2012/03/Bt-Cotton-False-Hype-and-Failed-Promises-Final.pdf