Nasiona kukurydzy GMO MON810 korporacji Monsanto w ofercie firmy nasiennej z Poznania

Mam czasami wrażenie, że zagrożenie GMO wydaje się wielu ludziom w Polsce pewnego rodzaju abstrakcją — albo dotyczy jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, lub też mówi się, że w naszym kraju są nielegalne uprawy roślin GMO, ale właściwie nie wiadomo gdzie, ani kto to robi.  Otóz jest to zagrożenie jak najbardziej realne — tu i teraz — już tej wiosny na polskich polach wysiewane będą nasiona kukurydzy GMO MON810 firmy Monsanto, ma je w swojej ofercie duża  firma nasienna KWS Polska z siedzibą w Poznaniu.

Oto czego możemy m.in.  dowiedzieć się z broszurki reklamowej tejże firmy:

(.…) W krajach Unii Europejskiej kukurydza YieldGard? określana również jako MON 810 uzyskała w 1998 roku zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, obejmujące zarówno stosowanie w produkcji pasz i żywności, jako składnik produktów żywnościowych, jak również możliwość importu i uprawy na terenie Unii Europejskiej. (.…) W Polsce nie uchwalono żadnego aktu prawnego, który swym zakresem obejmowałby zasady współistnienia, dlatego frma Monsanto w trosce o użytkowników technologii YieldGard?  zaleca przestrzeganie poniższych wskazówek, jak również zasad Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Wymiana pyłku pomiędzy różnymi odmianami kukurydzy zachodzi w sposób naturalny  na  każdym  polu  kukurydzy. Podobne zjawisko występuje przy uprawie kukurydzy YieldGard? i może skutkować pojawieniem się ziarna zawierającego modyfikację genetyczną na sąsiednich polach kukurydzy konwencjonalnej.  Aby ograniczyć możliwość przypadkowego przekrzyżowania,  zaleca się przestrzeganie poniższych zaleceń:

- Jeśli odległość między polem kukurydzy zmodyfkowanej genetycznie a polem kukurydzy niezmodyfikowanej jest większa niż 25 m, to obie uprawy współistnieją i nie są zalecane żadne specjalne środki w tym zakresie. (.…)”

Bez komentarza.…

Broszurka firmy KWS Polska:  Zalecenia techniczne dla rolników uprawiających mieszańce kukurydzy YieldGard? odporne na żerowanie omacnicy prosowianki