Żądłem w rząd! Stop GMO! — 28 lutego 2012

…Szanowne Panie i Szanowni Panowie dla dobra społeczeństwa, dla dobra waszych wyborców musicie NATYCHMIAST, WSPÓLNIE WPROWADZIĆ ZAKAZ UPRAW GMOPOLSCE…” —  mówiła Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka z Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO wręczając posłankom i posłom PETYCJĘ od polskiego społeczeństwa i propozycje koniecznych zmian w ustawie o nasiennictwie. Ten akt publicznego wręczania posłom dokumentów był częścią konferencji prasowej “ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP GMO!”, która odbyła się dzisiaj pod SEJMEM RP. Organizatorami były Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO i Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi —  ICPPC. Czytaj dalej Żądłem w rząd! Stop GMO! — 28 lutego 2012