Eksperci przeciwni wprowadzeniu do Polski roślin GMO

Wielu ekspertów jest przeciwnych wprowadzaniu na polski rynek roślin oraz żywności modyfikowanej genetycznie. O zagrożeniach związanych z uprawami roślin GMO dyskutowali eksperci podczas seminarium „Rolnictwo bez GMO dla zdrowia i środowiska”. (….)

Według profesora Leszka Woźniaka z Politechniki Rzeszowskiej, rośliny GMO są niebezpieczne dla polskiego rolnictwa z powodów ekonomicznych. Sprowadzanie nasion modyfikowanych genetycznie w perspektywie może doprowadzić do uzależnienia od koncernów produkujących nasiona GMO. Według niego będzie to oznaczało ubezwłasnowolnienie rolnika oraz konsumenta. W praktyce będzie to również oznaczać koniec możliwości dokonywania wyboru – uważa profesor Leszek Woźniak.  (….)

więcej:  Eksperci przeciwni wprowadzeniu do Polski roślin GMO – Inwestycje.pl.