Zapis wysłuchania publicznego prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie

Na stronie Sejmu RP dostępny jest pełny  zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  oraz  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 18 kwietnia 2012 r —  wysłuchania publicznego w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie  — wśród uczestników dyskusji m.in: prezes ICPPC, sir Julian Rose, wiceprezes ICPPC, profesor Jadwiga Łopata,  przewodniczący Zielonych 2004, Radosław Gawlik, Marek Kryda z Instytutu Spraw Obywatelskich,  prezes Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych Danuta Pilarska, Katarzyna Jagiełło z  Obywatelskiej “GMO to nie to”, Joanna Miś z Fundacji Greenpeace Polska oraz profesorowie:  Leszek Józef Woźniak i Jacek J. Nowak.

Bardzo ciekawa lektura, polecam:

Pełny  zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr 18) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26)  z dnia 18 kwietnia 2012 r