Apel do Prezydenta RP ws. ustawy o paszach

Członkowie Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO” wystosowali Apel do Prezydenta RP,  Bronisława Komorowskiego, o  zawetowanie uchwalonej niedawno przez Sejm i Senat RP ustawy o paszach, która przedłuża możliwość wykorzystywanie pasz modyfikowanych genetycznie do żywienia zwierząt do końca 2016 roku.

Szanowny Panie Prezydencie,

reprezentując stanowisko członków Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO”, w tym naukowców, członków organizacji rolniczych, społecznych, zawodowych oraz konsumentów, którzy domagają się utrzymania zakazu stosowania pasz GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

apelujemy do Pana Prezydenta o odmówienie podpisania Ustawy o zmianie ustawy o paszach i niedopuszczenie do przyjęcia przedłożonych w projekcie poselskim (z dnia 27.04.2012 r.), a przyjętych przez Sejm RP i Senat RP zmian do Ustawy paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.), zmierzających do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (Art. 15, ust.1, pkt 4 przedmiotowej ustawy). […]  Całość Apelu można przeczytać tutaj: APELSPRAWIE USTAWYZMIANIE USTAWYPASZACH

źródło: www.icppc.pl