Legalizacja kukurydzy GMO 40–3-2 pod znakiem zapytania

W czerwcu br. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz zaakceptowała soję GMO 40–3-2 (odporna na herbicyd Glifosat) firmy Monsanto do uprawy w Unii — podaje Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA

EFSA oceniła, że nie jest szkodliwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Tymczasem grupy naukowców (organizacje ENSSER i Testbiotech) i obrońców środowiska zwarły siły przeciwko decyzji EFSA ponieważ sądzą, że ocena nie została przeprowadzona w wymagany rozporządzeniem WE/1367/2006 sposób, ale jedynie metodą uproszczoną.

Wg ENSSER skarga zwiększy nacisk na EFSA w celu ochrony konsumentów i środowiska, bowiem kluczową kwestią jest ocena ryzyka alergii, co nie zostało wzięte pod uwagę. 

Poza organizacjami ENSSER i Testbiotech wiele niemieckich organizacji popiera skargę, argumentując, że: nie zbadano pozostałości stosowania herbicydów oraz kombinowanego ich efektu z insektycydem produkowanym przez rośliny; pomijany jest wpływ roślin GMO na alergię oraz dzieci; z wielu dokumentów prezentowanych przez firmę wynika, że nie stosowano dobrych praktyk laboratoryjnych. Agencja nie pyta także o monitoring po uwolnieniu na rynek pod kątem efektów zdrowotnych, czego wymagają unijne regulacje.

Redakcja AgroNews

Źródło: FAMMU/FAPA, www.agronews.com.pl

Tekst opublikowany za zgodą Redakcji AgroNews.

Zobacz także:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opowiada się za uprawą soi GMO “Roundup Ready”