17 września — Światowy Dzień Protestów: Occupy Monsanto — demonstracja w Warszawie

17 września pod Ambasadą Amerykańską w Warszawie (róg Pięknej i Alei Ujazdowskich) w godzinach 12–13 będzie miała miejsce akcja protestacyjna “Occupy Monsanto”. To protest o zasięgu międzynarodowym, który odbędzie się w wielu miejscach na całym świecie w odpowiedzi na bezkompromisowe działania koncernu Monsanto, dążacego do pankontynentalnej władzy żywieniowej poprzez przejęcie kontroli nad strategicznymi uprawami rolniczymi na całym globie.

 Ameryka Północna i Poludniowa, a także znaczna część Azji oraz Australi zostały opanowane przez koncern produkujący genetycznie zmodyfikowane nasiona roślin rolniczych i komponenty paszowe, agrochemię, w tym wysoce toksyczny Roundup oraz wiele innych produktów,  a wszystko z procedurami kontrolnymi włącznie, obłożone jest opłatami patentowymi. Koncern Monsanto, powiązany z wieloma firmami-córkami, opanował już około 80% światowego rynku. Cargill — jedna z firm-córek Monsanto — wykupił już w Polsce ponad 80% centrali nasiennych oraz wiele paszarni.  Od lat też do Polski sprowadzana jest genetycznie modyfikowana śruta sojowa z Ameryki, jako komponent do praktycznie wszystkich pasz. Oznacza to, że większość wyrobów mięsnych oraz nabiał w naszym kraju są skażone genetycznie i chemicznie.

W myśl zapisów sprawozdania z obrad Światowej Rady ds. Rolnictwa (IAASTD/Weltagrarrat) z 2008 roku dawno już świat powinien podjąć działania w kierunku powrotu do metod tradycyjnych i ekologicznych, a nie z uporem brnąć w biotechnologię i agrochemię. Narody świat dostrzegły dramatyczne skutki polityki rolnej, którą za wszelką cenę forsuje światowy lider tej branży — bezwzględny koncern Monsanto — powstały, by wyrazić swój sprzeciw.

O firmie Monsanto: Marie-Monique Robin: Świat według Monsanto

Stop GMO. Luzie Monsanto na kluczowych stanowiskach w rządzie USA — protest 

Szefowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpeczeństwa Żywności dyrektorem organizacji reprezentującej Monsanto