Dwa wyroki skazujące w procesie o zatrucie pestycydami

W pierwszym tego rodzaju procesie sądowym w Argentynie, osoby odpowiedzialne za zatrucie ludzi pestycydami zostaną ukarane. 22 sierpnia farmer uprawiający soję, Francisco Parra oraz pilot samolotu używanego do oprysków, zostali uznani winnymi skażenia okolic Ituzaingo Anexo glifosatem i endosulfanem. Sąd Najwyższy Prowincji Córdoba skazał ich obu na karę trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej. Trzeci z oskarżonych, również producent soi, został uniewinniony z powodu braku dowodów.

Działaczka ekologiczna, Sofia Gatica, która wniosła odwołanie nazwała decyzję sądu “historycznym zwycięstwem” , lecz oświadczyła również, że “warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jest zniewagą dla ofiar.” Gatica należy do grupy argentyńskich kobiet — zwanych Matkami z Ituzaingó (Mothers of Ituzaingó) —  walczących przeciwko opryskiwaniu z samolotów pestycydami terenów rolniczych na przedmieściach stolicy prowincji, Córdoby. Po tym jak straciła swoją córkę, która 3 dni po urodzeniu zmarła z powodu niewydolności nerek, Gatica drobiazgowo udokumentowała choroby występujące w jej okolicach na skutek czynników środowiskowych.

W rejonach uprawy soi w Argentynie coraz więcej ludzi się skarży się na skutki stosowania pestycydów, których zużycie wzrosło do ponad miliarda litrów na rok. Mimo to rząd nadal popiera wymagające ich stosowania rolnictwo przemysłowe. Eksport soi do Europy i Chin jest dla tego kraju jednym z najważniejszych źródeł dochodu z wymiany handlowej z zagranicą. Jej uprawa zwiększyła się gwałtownie na skutek użycia soi GMO firmy Monsanto, która jest odporna na pestycyd Roundup.

Kobiety zaczęły niepokoić się o zdrowie lokalnych mieszkańców już w 2001 roku, gdy zauważyły uderzająco wysoką częstość występowania chorób, poronień oraz wad okołoporodowych. Od tego czasu rozpoczęły walkę przeciwko opryskiwaniu upraw pestycydami, takimi jak Roundup (glifosat) firmy Monsanto. Masowy nacisk społeczny ze strony Matek z Ituzaingó zaowocował procesem sądowym, który rozpoczął się 11 czerwca. Członkinie ruchu żądają ograniczenia stosowania chemikaliów rolniczych. Pomimo poparcia ze strony lekarzy, biologów, agrotechników, obrońców praw człowieka, dziennikarzy zajmujących się problematyką ekologiczną i obywateli, skargi Matek z Ituzaingó były wielokrotnie oddalane przez policję i sądy argentyńskie. W czasie ostatniego postępowania sądowego zostały w końcu wysłuchane.

Wcześniej w tym roku Sofia Gatica została nagrodzona “Nagrodą Ekologiczną Goldmana” (Goldman Environmental Prize) za swoją odwagę w trakcie trwającej dziesięć lat walki. Sofia Gatica i Maria del Milagro będą mówiły o swoich doświadczeniach podczas tegorocznej konferencji GMO Free Europe (Europa Wolna od GMO), która odbędzie się 4 i 5 września w Brukseli. Duża część soi opryskiwanej pestycydami trafia do Europy, przede wszystkim jako pasza dla zwierząt. Przemysłowa produkcja mięsa w europejskich fabrykach uzależniona jest od importu milionów ton soi GMO z Południowej Ameryki. Po zakończeniu konferencji the Foundation on Future Farming i ARC2020 planują dwutygodniową trasę z udziałem dwóch kobiet, w trakcie której odbęda się spotkania i konferencje prasowe w różnych miastach w całej Europie. Wizyta w Polsce odbędzie się 10 i 11 września.

Jan Skoczylas 

na podstawie: www.arc2020.eu

Program spotkań  z Sofią Gaticą w Krakowie: Sofia Gatica — matka, która odważyła się stanąć do walki z Monsanto, z wizytą w Krakowie