Apel ICPPC: GMO — globalny alert

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) uznaje  ogromne znaczenie  badań nad zagrożeniami zdrowotnymi ze strony GMO, przeprowadzonych przez profesora Seraliniego, i w pełni popiera apel wiceprzewodniczącego  Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Jóse Bóve’a, o natychmiastowe zawieszenie wszystkich zezwoleń na uprawy i import roślin GMO. ICPPC popiera jednocześnie, taki sam apel wystosowany przez sprawozdawcę ds. GMO  z Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

ICPPC stoi na stanowisku, że jedynie całkowity zakaz genetycznie zmodyfikowanych roślin i nasion oraz żywności z GMO może zapobiec globalnemu kryzysowi zdrowotnemu na katastrofalną skalę.

Wykazano, że GMO jest z natury niebezpieczną, niesprawdzoną i nieskuteczną technologią laboratoryjną, która w rezultacie dodawania komponentów z roślin modyfikowanych genetycznie do setek powszechnie kupowanych produktów, zredukowała ludzi do statusu szczurów laboratoryjnych.

Instytucje ponadnarodowe i rządy ponoszą wspólną odpowiedzialność za nie zastosowanie  “zasady przezorności”, co zapobiegłoby wprowadzeniu GMO do łańcucha żywnościowego. Organy te muszą teraz naprawić swoje błędy, lub zostać postawione w stan oskarżenia za pozwolenie na zabójstwo lub spowodowanie poważnych problemów zdrowotnych swoich własnych obywateli.

Wzywamy wszystkich zainteresowanych obywateli oraz organizacje do poparcia poniższego apelu.  Prosimy o rozpowszechnianie najszerzej, jak to tylko możliwe, SZOKUJĄCYCH ODKRYĆ O GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) i podjęcie działań, których celem jest wprowadzenie zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przy produkcji żywności.

ZOBACZ filmy na YT:

GMO, Alarm dla świata”

http://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8

”Przełomowe badania zachodnich naukowców jasno pokazują szkodliwość GMO!”
http://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, Prezes ICPPC,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi — ICPPC

www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl

Zobacz także:

Nowe, alarmujace wyniki badań nad szczurami karmionymi dietą z dodatkiem GMO

Będzie zaostrzenie prawa przeciwko GMO?

Rosja wstrzymuje import i użycie kukurydzy  GMO