Manifestacja przeciwko GMO — Warszawa, 8 listopada 2012

W trosce o Polskę wolną od GMO, w trosce o suwerenność żywnościową, o ochronę polskiej wsi, polskiego rolnika i konsumenta, w trosce o zdrowie i życie Polaków,  zapraszamy DO WARSZAWY 8.11.2012 NA MANIFESTACJĘ —  wydarzenie edukacyjno — informacyjne dla Polski wolnej od GMO, z plakatami, banerami, z podkładem muzycznym, z czytaniem listu otwartego:  50 POWODÓW DLACZEGO NALEŻY NATYCHMIAST WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO, z żądaniem NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu upraw MON 810 i AMFLORA.

Manifestacja odbywać się będzie kolejno w trzech miejscach, przed:
1. Ministerstwem Rolnictwa: w godz. 9:30 —  11:00
2. Sejmem RP: w godz. 11:30 —  14:00
3. Kancelarią Premiera Rządu RP: w godz. 14:30 —  15:30

 WE WSZYSTKICH TRZECH MIEJSCACH :

1. NAJWAŻNIEJSZY  przekaz wyrażony na banerach i plakatach brzmi:
NASZE DZIECI NIESZCZURAMI LABORATORYJNYMI. Bębny wesprą POWAGĘ przekazu .
2. Politykom przekażemy list otwarty: 50 POWODÓW DLACZEGO NALEŻY NATYCHMIAST WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO.

ZAPRASZAMY DO uczestnictwa w wydarzeniach we wszystkich trzech miejscach lub chociaż w jednym ze wskazanych powyżej. DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZWYCIĘŻYMY!

Z poważaniem
Anna Szmelcer —  Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Paweł Połanecki, Jadwiga Łopata i Roman Andrzej Śniady —  w imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski
Julian Rose —  Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC
Anna Bednarek —  w imieniu BEST PROEKO

Informacji udziela:
Anna Szmelcer, tel. 607295055