Minister Rolnictwa: GMO będzie prawnie zakazane

Minister Rolnictwa w w wywiadzie dla portalu AgroNews — GMO będzie prawnie zakazane.

Redakcja: Panie Ministrze, pojawiają się zarzuty ze strony środowisk rolniczych i organizacji pozarządowych, że wraz z nowelizacją ustawy o nasiennictwie rząd otworzył Polskę na uprawy GMO. Rząd argumentuje, że usuwając zakaz obrotu materiałem nasiennym  z ustawy, dostosowuje ją do prawa unijnego i chroni Polskę od płacenia kar za nieprzestrzeganie go. Jednocześnie minister Plocke zapewniał w sejmie o możliwości wprowadzenia zakazów uprawy kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora. Czy i kiedy rząd zamierza wprowadzić te zakazy?

Stanisław Kalemba: Sejm RP 9 listopada br. uchwalił ustawę o nasiennictwie i przekazał ją do Senatu RP. Proces legislacyjny zbliża się do końca. Zgodnie z deklaracją Rządu RP, po wejściu ustawy w życie zostaną wydane przez Radę Ministrów dwa rozporządzenia wprowadzające zakaz stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Rozporządzenia te, będą przygotowane na podstawie art. 104 ust. 9 nowej ustawy o nasiennictwie oraz w oparciu o art. 16 dyrektywy Rady nr 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. O ich wydaniu minister rolnictwa będzie zobowiązany poinformować Komisję Europejskiej.  (…)

całość wywiadu: GMO będzie prawnie zakazane — agronews.com.pl

zobacz także: Stanowisko ICPPC:  Nowa ustawa to KOŃ TROJAŃSKI dla Polski