UE odrzuca wyniki badań o szkodliwości GMO

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności EFSA oficjalnie i ostatecznie odrzuciła wnioski z badań, które wiązały pewne rośliny GMO produkowane przez koncern Monsanto z rakiem i wcześniejszą śmiercią.

EFSA definitywnie odrzuciła wnioski z badań francuskiego biologa molekularnego Gillesa-Erica Seraliniego z uniwersytetu w Caen, uznając, że “nie są poparte danymi”. (…) Według europejskiej agencji, występują “poważne braki” w koncepcji samych badań i ich metodologii, co oznacza, że nie zostały w ich przypadku spełnione wymogi naukowe. (…)

więcej:  UE odrzuca wyniki badań o szkodliwości GMO. “Braki w metodologii” — TVN24.

zobacz także: List otwarty w sprawie badań profesora Gillesa- Erica Seraliniego

Jaka nauka i dla czyjego bezpieczeństwa? 10 lat EFSA

Podwójne standardy  Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności UE

Nowe alarmujące wyniki badań na szczurach karmionych dietą z dodatkiem GMO