Francuscy naukowcy potępiają podwójne standardy przy ocenie badań profesora Seraliniego

Francuska gazeta Le Monde opublikowała  oświadczenie wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec ataków na profesora Seraliniego. Podpisało je około 140 francuskich naukowców, w tym wielu badaczy z dziedziny nauk rolniczych.

Oświadczenie to  kwestionuje krytyczną ocenę ostatniego badania profesora Seraliniego opublikowaną w imieniu  francuskich akademii  naukowych.  Ich stanowisko okazuje się być dziełem niewielkiej grupy naukowców, w tym  uczonego, będącego  jednym  z najważniejszych   członków powiązanej z wielkim przemysłem organizacji lobbującej na rzecz GMO ,  który nie po raz pierwszy bierze udział w kampanii mającej na celu zniesławienie profesora Seralinego.

Nauka a sumienie

W związku z nieprawdopodobną wręcz skalą protestów w reakcji na pracę opublikowaną przez profesora Gillesa-Erica Seraliniego i jego zespół w  czasopiśmie Food and Chemical Toxicology, my —  członkowie społeczności naukowej, chcielibyśmy oświadczyć co następuje.

Przede wszystkim  naukowcy, którzy wypowiedzieli się na ten temat, zrobili to we własnym imieniu i nie mają prawa twierdzić, że reprezentują całą społeczność naukową.  Fakt, że grupa dwunastu osób, utrzymująca, iż działa w imieniu sześciu akademii (naukowych), wystosowała  bez żadnej debaty wspólne oświadczenie (potępiające Seraliniego) , pozostaje w jawnej  sprzeczności ze sposobem, w jaki te instytucje normalnie funkcjonują, jak również stawia pod znakiem zapytania wiarygodność  nauki i technologii (i ich użyteczności społecznej) oraz osób, które takie decyzje podejmują (proszę to porównać z debatą zorganizowaną przez Akademię Nauk w związku z kontrowersjami wokół zmian klimatu, po której stwierdzono, że jesteśmy za nie jako ludzkość odpowiedzialni).  Cieszymy się z właściwej  reakcji w tej sprawie, wyrażonej przez członka Francuskiej Akademi Nauk, statystyka, profesora Paula Deheuvelsa. ( Academies’ report unrepresentative and flawed — Academy statistician)

Jednocześnie protokół badań  profesora Seraliniego zawiera błędy, które mogłyby stać się przedmiotem dyskusji w środowisku naukowym.  Jednakże  odrzucenie protokołu przyjętego przez profesora Seraliniego i jego zespół, dyskwalifikuje  równocześnie dowody na  podstawie których,  eksperci instytucji nadzorujących  wydali decyzje o autoryzacji upraw GMO.   To doprawdy niezwykłe, że ci sami eksperci akceptują procedurę eksperymentów (nawet jeśli czasami ją krytykują), które przynoszą wyniki zgodne z oczekiwaniami zwolenników technologii GMO, a poddają ją zaciekłej krytyce, gdy  rezultaty są im  przeciwne.  Naszym zdaniem stoi to w całkowitej sprzeczności z całością etyki naukowej.  Z tego powodu oświadczamy, że jeśli rezultaty badań na większą skalę (takich jak badania profesora Seraliniego) są dyskusyjne, wtedy również powinno się to (sceptycyzm) odnosić do testów, na podstawie których zalegalizowane zostały wszystkie uprawy roślin  transgenicznych znajdujące się obecnie na rynku. Jeśli taki będzie końcowy efekt tej historii, sądzimy, że przyniesie ona pożytek.

Jesteśmy głęboko zaszokowani wizerunkiem naszej społeczności (naukowej), jaki ta kontrowersja pokazuje społeczeństwu. Zrozumienie ryzyka  dla ludzkiego zdrowia i środowiska jest  trudnym zadaniem, któremu  towarzyszy zawsze wiele niewiadomych.  Wiele zagrożeń dla naszej planety zostało udowodnionych przez indywidualnych badaczy, a następnie potwierdzonych przez liczne badania przeprowadzone  przez społeczność naukowców. W tym przypadku o wiele bardziej skuteczne od walki pomiędzy dwoma obozami, u podłoża której leżą uprzedzenia i   ideologie, byłoby przeprowadzenie badań nad zdrowotnymi i ekologicznymi zagrożeniami ze strony upraw GMO i pestycydów, poprawienie procedur toksykologicznych używanych przy ich marketingu, oraz dostarczenie środków finansowych  badaczom w tej dziedzinie, reprezentującym rozmaite podejścia. Uważamy, że nasza (naukowa) społeczność powinna pamiętać o błędach popełnionych w przeszłości, na przykład w przypadku azbestu.

Na koniec, chcielibyśmy zapewnić opinię publiczną, że jest również bardzo wielu naukowców, przekonanych  o konieczności poważnego podejścia do  ryzyka związanego z technologią,  którzy uważają, że jeśli z jednej strony badacze,  a z drugiej społeczne zastosowania technologii, powiązane  są z ideologiami, przekonaniami i/lub korzyścią własną, podejście naukowe powinno pozostawać tak niezależne, jak to tylko możliwe (od takich wpływów), po to,  by nauka mogła w pełni wywiązywać się ze swojej (właściwej) roli społecznej.

źródło: www.lemonde.fr, tłumaczenie na język angielski : gmwatch.org, tłumaczenie z angielskiego na polski: Jan Skoczylas

zobacz także: List otwarty w sprawie badań profesora Gillesa-Erica Seraliniego

Andalo Christophe MC UPS Toulouse ;

Arnaud-Haond Sophie Chercheuse IFREMER ;

Atlan Anne CR CNRS ;

Auclair Daniel DR INRA ;

Austerlitz Frédéric DR CNRS ;

Barot Sébastien DR IRD ;

Bancal Marie-Odile MC AgroParisTech ;

Becker Nathalie MC MNHN ;

Bellé Robert Pr UPMC ;

Bérard S?verine MC U Montpellier 2 ;

Blondel Jacques DR CNRS ;

Boëte Christophe CR IRD ;

Boistard Pierre DR INRA ;

Bonhomme François DR CNRS ;

Bonhomme Vincent Institut Français de Pondichéry ;

Bonnet Timothée Doctorant U Zurich ;

Bonneuil Christophe CR CNRS ;

Bonnin Isabelle CR INRA ;

Bosc Pierre-Marie Chercheur CIRAD ;

Boudouresque Charles Pr U Aix-Marseille ;

Bourdineaud Jean-Paul Pr U Bordeaux ;

Boyen Catherine DR CNRS ;

Br?thes Daniel DR CNRS ;

Casas Jérôme Pr U Tours ;

Cézilly Franck Pr U Bourgogne ;

Chabert Mich?le MC EPHE ;

Champagnon Jocelyn Post Doc ;

Charpentier Anne MC U Montpellier 2 ;

Charmantier Anne CR CNRS ;

Chikhi Loun?s DR CNRS ;

Cochard Hervé DR INRA, Correspondant de l’Académie d’Agriculture ;

Colas Bruno MC U Paris Diderot ;

Combes Claude Pr U. Perpignan, Membre de l’Académie des Sciences ;

Da Lage Jean-Luc DR CNRS ;

David-Benz Hél?ne Chercheuse CIRAD ;

Darlu Pierre DR CNRS ;

De Decker Sophie Post-Doctorante, NOAA, US ;

De Foresta Hubert CR IRD ;

De Reviers Bruno Prof MNHN ;

Dedeine Franck MC U François Rabelais Tours ;

Delesalle Bruno MC EPHE ;

Destombe Christophe Prof UPMC ;

Devaux Céline MC U. Montpellier 2 ;

Djikeussi Eléonore CH Niort ;

Dorin Bruno Chercheur CIRAD ;

Dufumier Marc Pr AgroParisTech ;

Dugue Patrick Chercheur CIRAD ;

Dulcire Michel Chercheur CIRAD ;

Dutech Cyril CR INRA ;

Elias Marianne CR CNRS ;

Enjalbert Jérôme CR INRA ;

Fabre Pierre Chercheur CIRAD ;

Fady Bruno DR INRA ;

Ferdy Jean-Baptiste Pr U Toulouse 3 ;

Ferri?re Régis Pr ENS Ulm ;

Figuié Muriel Chercheuse CIRAD ;

Frascaria Nathalie Pr AgroParisTech ;

Fort Philippe DR CNRS ;

Gautier Christian Pr U Lyon ;

Gavotte Laurent MC U Montpellier 2 ;

Gerber Sophie CR INRA ;

Grandcolas Philippe Prof MNHN ;

Goldringer Isabelle DR INRA ;

Gouyon Pierre-Henri Pr MNHN ;

Hautekeete Nina MC U Lille 1 ;

Heams Thomas MC AgroParisTech ;

Herbette Stéphane MC U Clermont-Ferrand ;

Henry Claude Pr Columbia University ;

Heyer Evelyne Pr MNHN Hospital ;

Frédéric DR INRA ;

Huet Sylvie DR INRA ;

Humbert Jean-François DR INRA ;

Jeandel Catherine DR CNRS ;

Jarne Philippe DR CNRS ;

Joron Mathieu CR CNRS ;

Juffé Michel Pr PontsParisTech ;

Kjellberg Finn DR CNRS ;

Lachi?ze Rey Marc DR CNRS ;

Lançon Frédéric Chercheur CIRAD ;

Laurans Marilyne Chercheuse CIRAD ;

Laurenti Patrick MC U Diderot ;

Lavigne Claire DR INRA ;

Lemeilleur Sylvaine Chercheuse CIRAD ;

Le Gall Line MC MNHN ;

Le Moguédec Gilles Chercheur CIRAD ;

Lévy-Leblond Jean-Marc Pr U Nice ;

Lipinski Marc DR CNRS ;

Loeuille Nicolas Pr UPMC ;

Londe Sylvain Doctorant UPMC ;

Lorand Isabelle Chirurgienne ;

Louchart Antoine CR CNRS ;

Machon Nathalie Pr MNHN ;

Mallefet Jérôme Pr U Catholique de Louvain ;

Mariojouls Catherine Pr AgroParistech ;

Maris Virginie CR CNRS ;

Mignot Agn?s Pr Université Montpellier 2 ;

Millier Claude Pr AgroParisTech ;

Mirleau Pascal MC U Aix-Marseille ;

Moulia Catherine Pr U Montpellier 2 ;

Morin Edgar DR CNRS ;

Nabholz Benoit MC U Montpellier 2 ;

Nicolas Valérie IR INSERM ;

Nieberding Caroline Pr U Catholique de Louvain ;

Olivieri Isabelle Pr U Montpellier 2 ;

Paillet Yoan IR IRSTEA ;

Palka Laurent MC MNHN ;

Pape Moller Anders DR CNRS ;

Papy François DR INRA ;

Pasqualini Vanina Pr U Corse ;

Petit Éric MC U Rennes 1 ;

Poirier Florence IR U Paris 13 ;

Ponsard Sergine Pr U Toulouse ;

Potin Philippe DR CNRS ;

Quilichini Angélique MC détachée CNRS ;

Raymond Michel DR CNRS ;

Refrégier Guislaine MC UPS Orsay ;

Reynaud — Yann Post-Doctorant, NOAA, US ;

Rognon Xavier MC AgroParisTech ;

Rousseau Denis-Didier DR CNRS Ulm ;

Rousset François DR CNRS ;

Saatkamp Arne MC U Aix-Marseille ;

Saint-James Emmanuel MC UPMC ;

Salmona Jordi Doctorant U Lisbonne ;

Sartor Pierre CR CNRS ;

Selosse Marc-André Pr U Montpellier 2 ;

Sicard Mathieu MC U Poitiers ;

Shykoff Jacqui DR CNRS ;

Testart Jacques DR INSERM ;

Thomas Mathieu PostDoc INRA ;

Tully Thomas MC U Paris 4 (CNRS) ;

Valero Myriam DR CNRS ;

Van Vliet Geert Chercheur CIRAD ;

Vela Errol MC U Montpellier 2 ;

Velot Christian MC U Psud Orsay ;

Verlaque Marc CR CNRS ;

Verrier Etienne Pr AgroParisTech ;

Volovitch Michel Pr ENS Ulm ;

Vriz Sophie Pr U Paris Diderot ;

Warlop François CR GRAB ;

Weill Myl?ne DR CNRS.