Prezydent podpisał ustawę, czas na rozporządzenia zakazujące GMO w Polsce!

Prezydent Komorowski podpisał dziś ustawę o nasiennictwie. Czekamy na podpisanie przez Radę Ministrów towarzyszących ustawie rozporządzeń wprowadzających zakaz upraw odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 i ziemniaka odmiany Amflora.

Nasze stanowisko:

Podpisana przez Prezydenta ustawa wraz z przygotowanymi przez rząd rozporządzeniami zakazującymi upraw dopuszczonych na terenie Unii Europejskiej roślin genetycznie modyfikowanych stanie się odpowiednim wstępem do skutecznej ochrony Polski przed uprawami roślin GMO jedynie w sytuacji, gdy przygotowane przez rząd rozporządzenia zostaną wprowadzone jednocześnie z wejściem w życie podpisanej dziś ustawy. Oczekujemy, że rząd wypełni wolę Prezydenta oraz znaczącej większości społeczeństwa i Rada Ministrów niezwłocznie podpisze przygotowane przez Ministra Rolnictwa rozporządzenia. Wskazujemy, że o wprowadzeniu zakazu upraw powinni zostać powiadomieni rolnicy i dystrybutorzy materiału siewnego, co podważy sensowność sprzedaży i zakupu genetycznie modyfikowanego materiału siewnego. Oczekujemy, że rząd zgodnie ze swoimi oficjalnymi zapewnieniami stanie na wysokości zadania wypełniając jednocześnie wolę Prezydenta, który ogłaszając weto dla zeszłorocznej wersji ustawy o nasiennictwie domagał się jednocześnie merytorycznego i jak najszybszego przyjęcia całościowych rozwiązań prawnych, regulujących kwestię genetycznie zmodyfikowanych roślin w prawodawstwie naszego kraju.

Dariusz Szwed, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Zielony Instytut
Katarzyna Jagiełło, Inicjatywa Obywatelska “GMO to nie to”
Marek Kryda, Instytut Spraw Obywatelskich i Fundacja “Indigena”
Joanna Miś, Fundacja Greenpeace Polska

We wtorek 11.12 została uruchomiona strona gmonieprzejdzie.pl na której w nieco ponad tydzień podpisało się ponad 20 tys. osób.

Pod adresem www.poznajgmo.pl powstał blog, na którym są publikowane aktualne informacje o GMO w rolnictwie i żywności w Polsce oraz na świecie, jak i komentarze organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

źródło: zielonyinstytut.pl