Ekonomiczne skutki zanieczyszczenia roślin GMO

Szanowni Państwo,  przekazujemy  Wam niezwykle aktualną lekturę, dotyczącą skutków zanieczyszczenia nasion konwencjonalnych i ekologicznych przez nasiona roślin modyfikowanych genetycznie  (GMO).

Publikacja wydana przez IFOAM Grupę EU “‘Ekonomiczne skutki wprowadzenia znakowania progów przypadkowej obecności organizmów modyfikowanych genetycznie w nasionach konwencjonalnych i ekologicznych” autorstwa Christopha Then (Testbiotech, Niemcy) i Matthiasa Stolze (Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego — FIBL, Szwajcaria) pokazuje korzyści płynące z zachowania czystości nasion, strategie zarządzania ryzykiem, by utrzymać rynek nasion wolny od GMO oraz koszty ponoszone przez producentów ekologicznych, by zapewnić konsumentom czystość produktu. Od wydania oryginału w 2009 r. publikacja nie straciła nic na aktualności, a uzupełnienie streszczenia o bieżące informacje z października br. w Unii Europejskiej i w Polsce wskazuje, że w tej dziedzinie zmiany prawa następują bardzo wolno. Właściwie to dobrze, gdyż mimo lobbingu firm biotechnologicznych, by określić minimalny poziom zanieczyszczenia materiału siewnego przez GMO, które nie są dopuszczone w UE, Komisja nie ustaliła dotychczas takich progów. Oznacza to, że poziom zanieczyszczenia materiału siewnego przez GMO wynosi zero, a nasiona zanieczyszczone GMO muszą być wycofane z rynku.

Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie takich progów prowadziłoby do nieodwracalnego i lawinowo postępującego zanieczyszczenia materiału siewnego niedopuszczonym materiałem genetycznie modyfikowanym, gdyż jeden przypadek zanieczyszczenia nasion może nieodwracalnie zanieczyścić cały łańcuch produkcji i rozmnażania roślin. Świadczy o tym chociażby przypadek odpornego na herbicydy lnu Triffid, który uwolniono do środowiska w Kanadzie w 1996 r., mimo kosztownego procesu wycofywania w 2001 r., nabywcy rozprzestrzenili go w 24 krajach świata, w tym znaleziono go również w Polsce, a jeszcze w 2009 r. —  w Niemczech, Francji, Szwecji i Wlk. Brytanii.

Lektura tej publikacji jest pasjonująca i pouczająca, toteż warto prześledzić przypadki nieprzemyślanego, a groźnego w skutkach wprowadzania nowych produktów GMO jak np. pomidor FlavrSavr, a także ich kosztownego wycofywania z obrotu. Warto wiedzieć o  obowiązkach ciążących na producentach ekologicznych, by zapewnić konsumentów, że ich produkty sojowe i kukurydziane są wolne od GMO, gdyż niestety próżno szukać winnego, który poniósłby koszty w myśl zasady “zanieczyszczający płaci”.

Wydawca —   Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego — dziękuje autorom oraz IFOAM Grupie UE za przekazanie praw autorskich, Fundacji Grassroots oraz polskim członkom IFOAM za wsparcie finansowe polskiego wydania.

Pobierz publikację tutaj —  PDF

Z  poważaniem,

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Prezes Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego

Dorota Metera,   Prezes Zarządu  BIOEKSPERT  Sp. z o.o

Urszula Sołtysiak, Dyrektor Programowy AgroBioTest Sp.z o.o.

 źródło: poznajgmo.blogspot.com