Ministerstwo Rolnictwa: Polska wolna od GMO

Minister Stanisław Kalemba poinformował o rozpoczynającej się kampanii informacyjnej, związanej z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi upraw GMO.-  28 stycznia 2013 r., wraz z wejściem w życie ustawy o nasiennictwie oraz dwóch rozporządzeń Rady Ministrów, w Polsce zaczął obowiązywać zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora.

To bardzo ważna informacja dla rolników, gdyż zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega teraz sankcjom finansowym, łącznie z nakazem zniszczenia uprawy —  podkreślił minister Kalemba.

więcej:  MINISTERSTWO ROLNICTWAROZWOJU WSI.