Nowa kampania — Stop GMO w Europie

Organizacje ekologiczne i rolnicze rozpoczęły  nową kampanię mającą na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) w Europie.

Bruksela, 18 marca 2013 —  Organizacje ekologiczne i rolnicze rozpoczęły dzisiaj nową kampanię mającą na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) w Europie.  [1]

Komisja Europejska rozważa obecnie wznowienie dyskusji na temat autoryzacji uprawy w Europie 25 nowych odmian roślin  GMO, w tym odmian odpornych na działanie pestycydu Roundup  oraz odmian   kukurydzy, soi i buraka cukrowego GMO, które wytwarzają środki owadobójcze.  [2] Organizatorzy kampanii   twierdzą, że  legalizacja tych odmian w sposób drastyczny zmieniłaby europejskie rolnictwo, prowadząc do dużego wzrostu użycia pestycydów, skażenia upraw ekologicznych i konwencjonalnych oraz dalszej industrializacji  obszarów wiejskich. [3]

Mute Schimpf z organizacji Friends of the Earth Europe powiedział: “Ta kampania ma na celu zatrzymanie autoryzacji następnych odmian  upraw genetyczne modyfikowanych w Unii Europejskiej. Doświadczenie pokazuje, że taki sposób uprawiania ziemi prowadzi do wzrostu zużycia pestycydów i dalszej industrializacji obszarów wiejskich.  Jeśli będzie to nadal  następować w Europie, nasz krajobraz stanie się uboższy, nasze środowisko naturalne zostanie zniszczone, a nasza żywność skażona.”

Kampania rozpoczyna się nowym filmem dokumentującym  uprawę roślin GMO i ekstensywne użycie pestycydów w Ameryce Południowej oraz będące ich konsekwencją negatywnie skutki ekologiczne i zdrowotne doświadczane przez lokalne społeczności.

Nina Holland, aktywistka  Corporate Europe Observatory, powiedziała: “UE importuje obecnie soję z ogromnych monokulturowych plantacji w Ameryce Południowej, powodujących nie tylko deforestację i wysiedlenie ludności, ale również katastrofę zdrowia publicznego wśród mieszkających w pobliżu społeczności wiejskich.  Na terenach tych obywatele wystąpili na drogę sądową przeciwko farmerom uprawiającym soję i przedsiębiorstwom agrochemicznym.”

Wprowadzenie chronionych patentami upraw GMO zwiększyło kontrolę korporacji nad łańcuchem żywieniowym.  Ponadto nieuniknione jest skażenie innych upraw. W USA Monsanto pozwało do tej pory 410 rolników i 56 przedsiębiorstw rolniczych za naruszenie  prawa patentowego.  Sytuacja taka może powtórzyć się w Europie, jeśli powiększy się areał upraw GMO. [4]

Uczestnicy kampanii utrzymują również, że nacisk na wprowadzenie GMO, które nie stanowi rozwiązania problemu głodu na świecie,  odciąga uwagę od zrównoważonych alternatyw.

Mute Schimpf dodaje: “Uprawy GMO sa niepotrzebne, ryzykowne i przynoszą zysk wielkim międzynarodowym korporacjom kosztem drobnego zrównoważonego rolnictwa. Ogół społeczeństwa wyraźnie  domaga się bardziej zielonego rolnictwa wolnego od upraw i żywności zmodyfikowanych genetycznie. Naszedł czas, aby zainwestować wszystkie nasze zasoby w rozwój prawdziwie zrównoważonego rolnictwa i zaprzestać ulegania przemysłowi biotechnologicznemu i jego pustym obietnicom, że zredukuje głód lub nakarmi świat.”

Materiały video, w tym wywiady z rolnikami, naukowcami, aktywistami i politykami na temat nadchodzących autoryzacji upraw GMO, oraz inne materiały,  dostępne są w języku angielskim, francuskim i niemieckim.  Wszystkie z nich udostępnione są na zasadach open-source i można je pobrać tutaj:

http://www.itnproductions.co.uk/CEO/

[1] http://www.stopthecrop.org

[2] Do autoryzacji przygotowanych jest około 25 odmian  upraw  GMO,  w tym  mniej więcej 15 odpornych na herbicydy, większość z nich  na Roundup, kilka na glufosynat.

[3] Po wprowadzeniu upraw GMO Roundup Ready w Brazylii, zużycie glifosatu zwiększyło się w ciągu 5 lat o 50%.

Meyer D. E., Cederberg Ch. 2011. Pesticide Use and Glyphosate Resistant Weeds —  a Case study of Brazilian

Soybean Production. Swedish Institute for Food and Biotechnology.http://www.biosafetyinfo.net/article.php?aid=815

W USA, w latach 1999- 2006 użycie glifosatu na hektar upraw soi zwiekszyło się o 250%.

Benbrook, C. M. 2009. Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the United States: the first thirteen years. The Organic Center. November. http://www.organic-center.org/reportfiles/GE13YearsReport.pdf

Ponad 300 przypadków skażenia na całym świecie:  http://www.gmcontaminationregister.org

[4]  ] Center for Food Safety and Save Our Seeds Investigate Role of Seed Patents in Consolidating Corporate Control of Global Food Supply, February 2013: http://www.centerforfoodsafety.org/2013/02/12/cfs-save-our-seeds-release-new-report-seed-giants-vs-u-s-farmers

źródło:  www.gmwatch.org

więcej o kampanii:  http://www.stopthecrop.org/

zobacz także:

Czy Unia Europejska zawarła umowę z koncernami w sprawie GMO?