Posłowie przeciw autoryzacji odmian kukurydzy GMO

Posłowie Parlamentu Europejskiego z Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego wezwali komisarza ds. zdrowia Tonio Borga do wycofania propozycji autoryzacji dwóch genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy: SmartStax oraz PowerCore.

Martin Häusling (Niemcy), Bart Staes (Belgia), José Bové (Francja) oraz Rebecca Harms (Niemcy) z Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego w liście do komisarza stwierdzili, że ocena ryzyka tych odmian GMO jest niewystarczająca, a pozytywna opinia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest nieuzasadniona.

Po głosowaniu Komitetu Stałego 10 czerwca nad odmianami SmartStax od Monsanto oraz PowerCore od Dow AgroSciences i Monsanto, Komisja zapowiedziała zatwierdzenie tych dwóch odmian kukurydzy GMO w imporcie żywości i pasz (ale nie do uprawy), chyba że państwa członkowskie zasadniczo zmienią stanowisko podczas drugiego głosowania Komitetu Odwoławczego w tym tygodniu.

więcej:  Posłowie przeciw autoryzacji odmian kukurydzy GMO — farmer.pl