Zieloni głosują przeciwko zaproponowanemu przez KE projektowi nowych przepisów dotyczących GMO

Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy pozwalające poszczególnym krajom członkowskim Unii Europejskiej na wprowadzanie zakazów upraw roślin GMO. Europosłowie i europosłanki z partii Zielonych głosowali przeciwko projektowi nowych regulacji, będącemu końcowym kompromisem pomiędzy Radą, Komisją, a Parlamentem, ponieważ był on rozwodniony i niezadowalający.

Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy  pozwalające poszczególnym krajom członkowskim Unii Europejskiej na wprowadzanie zakazów upraw roślin GMO.  Europosłowie  i europosłanki z partii Zielonych głosowali przeciwko projektowi nowych regulacji, będącemu końcowym  kompromisem pomiędzy Radą, Komisją, a Parlamentem, ponieważ był on rozwodniony i niezadowalający. 

Niektóre z krajów członkowskich zakażą teraz całkowicie upraw GMO, co można uznać za sukces ekologów.  Jednakże w innych państwach  UE proces autoryzacji stanie się jeszcze łatwiejszy, zaś kraje wprowadzające zakazy mogą być narażone na pozwy sądowe ze strony przedsiębiorstw biotechnologicznych.  Liberalne podejście Komisji Europejskiej i Rady jaskrawo kontrastowało ze stanowiskiem co najmniej 19 krajów członkowskich,  stanowczo opowiadających się za zakazem upraw roślin modyfikowanych genetycznie.

Współprzewodnicząca Europejskiej Partii Zielonych, Monica Frassoni powiedziała: “renacjonalizacja decyzji dotyczących GMO może się wydawać dobrym kompromisem dla Parlamentu Europejskiego, lecz nowe prawodawstwo  pozostawi otwartą drogę dla upraw GMO w Europie,  i nie umożliwi  niezbędnej  reformy sposobu oceny związanego z nimi ryzyka.  To, że krajom sprzeciwiającym się GMO dano możliwość wprowadzenia zakazów, należy oczywiście ocenić pozytywnie, lecz nie ma absolutnej gwarancji solidnych podstaw prawnych w całej Europie.

Pomimo sprzeciwu wobec końcowego porozumienia, praca Zielonych w dużym stopniu wpłynęła na jego  dwa kluczowe punkty. Po pierwsze, przedsiębiorstwom prywatnym nie wolno teraz wpływać na procesy decyzyjne w sprawie upraw GMO w poszczególnych krajach członkowskich, które zostały już autoryzowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po drugie Komisja zgodziła się na przedstawienie w przeciągu dwóch lat projektu rewizji oceny oddziaływania na środowisko, w celu wypełnienia luk w obecnym systemie autoryzacji.

Według Frassoni, “Biorąc pod uwagę fakt, ze ogromna większość obywateli UE jest przeciwna GMO,  walka o  Europę wolną od GMO jeszcze się nie skończyła”.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: europeangreens.eu

za: ekobuddyzm.pl

zobacz także: Jaka nauka i dla czyjego bezpieczeństwa? 10 lat EFSA