ONZ: Używane na masową skalę pestycydy „prawdopodobnie rakotwórcze”

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem IARC – agenda Światowej Organizacji Zdrowia WHO działającej pod egidą ONZ – poinformowała, że pięć popularnych pestycydów i herbicydów zawierających glifosat i stosowanych w uprawach przemysłowych jest „prawdopodobnie rakotwórczych”.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem IARC – agenda Światowej Organizacji Zdrowia WHO działającej pod egidą ONZ – poinformowała, że pięć popularnych pestycydów i herbicydów zawierających glifosat i stosowanych w uprawach przemysłowych jest „prawdopodobnie rakotwórczych”. Od lat podejrzewa się też, że glifosat może powodować wady rozwojowe w płodach ludzkich.

więcej:  ONZ: Używane na masową skalę pestycydy „prawdopodobnie rakotwórcze”.

przeczytaj także:

Uprawy  kukurydzy GMO zagrażaja europejskim wodom gruntowym

Matka, która odważyła się stanąć do walki z Monsanto,  uhonorowana prestiżową nagrodą ekologiczną Goldmana