cooldown-a (1)

Rolnicy z organizacji Via Campensina demonstrują podczas szczytu klimatycznego w Kopenhadze. (photo. Friends of the Earth International)