stopcorporateabuse

Forum Nyeleni Europe, Cluj-Napoca, Rumunia. Foto. Instytut Globalnej Odpowiedzialności