Zakaz stosowania pasz GMO odroczony o kolejne 2 lata

4 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o paszach. Zakłada ona odroczenie zakazu stosowania pasz GMO o kolejne 2 lata.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 395 posłów, przeciwko było 15, a 6 wstrzymało się od głosu.

Projekt rządowy przewidywał przedłużenie zezwolenia na stosowanie pasz GMO o 4 lata, jednak w trakcie prac nad ustawą posłowie zmodyfikowali tę propozycję, i ostatecznie zdecydowali o odroczeniu zakazu o 2 lata.

Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO miał wejść w życie w sierpniu 2008 roku, lecz termin ten był przez kolejne rządy przesuwany — najpierw do stycznia 2013 roku, następnie do stycznia 2017 roku, teraz do stycznia 2019 roku.